Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng, hay còn gọi là điều kiện dịch vụ, là tài liệu quy định các quy tắc, điều kiện và cam kết mà người dùng phải đồng ý và tuân thủ khi truy cập và sử dụng một trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến nào đó. Điều khoản sử dụng giúp xác định mối quan hệ pháp lý giữa người sử dụng và chủ sở hữu hoặc quản trị trang web.

Mọi điều khoản sử dụng được đưa ra có thể thay đổi hoặc điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào phụ thuộc vào đội ngũ quản trị trang web Toplistdanang.com. Trong trường hợp không tuân thủ các điều khoản hoặc không đồng ý với sự thay đổi, người sử dụng phải ngay lập tức dừng việc sử dụng dịch vụ tại trang web.

Điều Khoản Sử Dụng – Quy Định Về Liên Kết Ngoài

Các trang của Toplistdanang.com có thể chứa các liên kết ra ngoài đến các trang web khác. Mọi nội dung và vấn đề phát sinh sau khi kết nối đến các trang web khác không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Mục đích chính của các liên kết là cung cấp thêm thông tin hỗ trợ thuận tiện hơn. Người sử dụng chịu trách nhiệm đầy đủ cho các vấn đề và rủi ro sau khi rời khỏi trang web chính.

Người sử dụng không được phép sao chép hoặc tải lên một phần hoặc toàn bộ trang web lên các trang web khác. Không được đặt các liên kết đến trang web bằng từ khóa spam hoặc ngôn từ tạo ấn tượng không hay cho người sử dụng. Người sử dụng không được sử dụng hình ảnh, thông tin hoặc thiết kế vi phạm bản quyền để liên kết đến trang web.

Điều Khoản Sử Dụng – Quy Định Về Sở Hữu Trí Tuệ

Mọi nội dung được cung cấp và xuất bản trên trang web đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, đăng tải và tái xuất bản nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi có quyền báo cáo hành vi vi phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

Người sử dụng không được phép sử dụng nhận diện thương hiệu của trang web hoặc logo của trang web dưới mọi hình thức mà chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu. Nếu phát hiện nội dung trang web bị sử dụng trái phép, vi phạm Bản quyền hoặc Quyền sở hữu trí tuệ, xin vui lòng báo cho chủ sở hữu hoặc nhà quản trị trang web để được xử lý kịp thời.

Điều Khoản Sử Dụng – Quy Định Về Xử Lý Khi Phát Hiện Vi Phạm Bản Quyền

Nội dung khiếu nại vi phạm bản quyền sẽ bị xóa và quyền truy cập bị khóa, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, ý tưởng,… mà chủ sở hữu bản quyền yêu cầu. Các vấn đề về vi phạm bản quyền sẽ được thông báo cho bên vi phạm để được xử lý. Trong trường hợp không nhận được phản hồi, Toplistdanang.com sẽ áp dụng biện pháp mạnh để bảo vệ bản quyền sản phẩm. Khi có khiếu nại chính thức về vi phạm bản quyền, trang web sẽ hỗ trợ chủ sở hữu nội dung theo pháp luật.

Thông báo vi phạm bản quyền sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cách xử lý, bao gồm gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền. Chủ sở hữu sẽ áp dụng các quy định của luật sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan khác để bảo vệ bản quyền.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Người sử dụng đồng ý rằng việc sử dụng nội dung, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc rủi ro phát sinh. Chúng tôi đảm bảo việc truy cập trang web không bị gián đoạn nhưng không chịu trách nhiệm về các rủi ro và vấn đề phát sinh khi sử dụng thông tin trên trang web.

Trong mọi trường hợp và tình huống, chủ sở hữu và quản trị trang web chịu trách nhiệm về việc xuất bản, đăng tải và chia sẻ các nội dung trên trang web, nhưng họ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề phát sinh nào. Các trường hợp thiệt hại, tổn thất, cũng như các sự kiện trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc cố ý phát sinh từ các thông tin trên trang web không được chịu trách nhiệm.

Quyền miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản này áp dụng cho tất cả các thiệt hại và tổn thất xảy ra trong các trường hợp không thể kiểm soát được. Ví dụ như: sự cố kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần mềm và phần cứng, tấn công virus, mất cắp hoặc xâm nhập trái phép, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: